Suki Media

ประชาธิปไตยไม่ใช่สูตรสำเร็จ

Posted on: วันพฤหัส, 5 เมษายน, 2007

     ย็นวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ได้จัดเวทีปราศรัยที่ท้องสนามหลวง โดยเนื้อหาก็เป็นเรื่องเดิมๆ คือ เร่งให้ คมช. คืนอำนาจประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยเร็ว และให้นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กลับมาใช้ รวมทั้งให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90 วัน

     ส่วนวันเสาร์ที่ 7 เมษายน ช่วงเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน ก็จะมี 12 องค์กร นำโดยสมาพันธ์เพื่อประชาธิปไตย มาจัดชุมนุมปราศรัยอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีไฮไลท์ที่การเสวนาบนเวทีเพื่อประกาศท่าทีที่ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญปี 2540 ดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประสงค์ สุ่นสิริ

     12 องค์กรนี้ประกอบด้วย

     1. สมาพันธ์ประชาธิปไตย

     2. มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย

     3. กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ

     4. กลุ่มพลเมืองภิวัฒน์

     5. กลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ 2540

     6. พันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย

     7. กลุ่มกรรมกรปฏิรูป

     8. สมาพันธ์แนวร่วมประชาธิปไตยอีสาน

     9. กลุ่มคนจนเมืองรักประชาธิปไตย

     10. สมาพันธ์คนรักประเทศไทย

     11. เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร

     12. สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตัดเย็บเสื้อผ้า (มาได้ยังไง)

     ทั้งหมดนี้ยืนยันจะประกาศแนวร่วมเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร เผด็จการ และการครอบงำด้วยอำนาจทหาร โดยเรียกร้องให้ คมช. คืนประชาธิปไตยสู่ปวงชนโดยเร็วที่สุด มีแกนนำคือ น.พ.เหวง โตจิราการ ที่ออกมาป่าวประกาศจุดยืน ซึ่งอ้างว่าแตกต่างจากจุดยืนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่เคยเป็นชนวนในการโค่นล้มรัฐบาลทักษิณมาแล้ว

     12 องค์กรนี้ ยังไม่นับรวมกลุ่มพีทีวี ที่อ้างตัวว่าเป็นสื่อ แต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมือนสื่อ ซึ่งออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย และต่อต้าน คมช. เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มย่อยๆ ทำนองนี้อีกหรือไม่ ยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่นับดูโดยรวมจากกระแสข่าวที่ผ่านๆ มา อาจมีมากถึง 20 กลุ่มเลยทีเดียว

     ความตลกมันอยู่ตรงนี้ครับ…กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ไม่เคยปรากฏนามเมื่อครั้งมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ จะมีก็เพียงแต่บุคคลบางคนที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อมาก่อน เพราะออกมาเรียกร้องในแนวทางเดียวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อย่างเช่น น.พ.เหวง โตจิราการ แต่มาคราวนี้หมอเหวงบอกว่าแนวทางของกลุ่มพันธมิตรสวนทางกับของตัวเองเสียแล้ว

     หากจะตั้งคำถามต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่า “เป็นไปได้อย่างไร ที่ผู้กระหายอำนาจทางการเมืองมาหลายปี จะเลิกเล่นการเมืองได้ภายในชั่วคืนรัฐประหาร?

     หรือจะตั้งคำถามต่อ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ว่า “เป็นไปได้อย่างไร ที่ผู้รับใช้ระบอบทักษิโณมิคส์มาหลายปี จะหันมาสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงภายในชั่วคืนรัฐประหาร?”

     คำถามเช่นเดียวกันนี้ ก็ต้องถาม น.พ.เหวง โตจิราการ ด้วยว่า “เป็นไปได้อย่างไร ที่ผู้ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับไล่ทักษิณมาก่อน จะหันมาต่อต้านคนกันเองภายในชั่วคืนรัฐประหาร?”

     หมอเหวงคงจะตอบคำถามดังกล่าวได้ไม่ยากเย็นนัก เพราะข่าวที่ปรากฏบนสื่อช่วงหลังๆ มานี้ บอกเสมอว่าหมอเหวงเกลียดรัฐประหารเข้าไส้ และจะไม่ยินยอมให้มีอำนาจเผด็จการมาข้องแวะกับสังคมไทยอีก

     มองในแง่นี้ก็ต้องบอกว่า เจตนารมณ์ของหมอเหวงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

     ถูกต้องแล้วครับ หมอเหวงต่อต้านอำนาจเผด็จการเชิงนโยบายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

     และหมอเหวงก็ต่อต้านอำนาจเผด็จการภายใต้กระบอกปืนของ คมช.

     หมอเหวงบอกว่า ความขัดแย้งที่เป็นวิกฤติการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนวันที่ 19 กันยายน 2549 สามารถแก้ไขด้วยวิถีทางประชาธิปไตย

     วิธีไหนล่ะครับ ช่วยบอกหน่อย

     หมอเหวงช่วยลำดับขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ออกมาเป็นกระบวนการที่ประชาชนคนไทยทุกคน พึงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะเป็นพระคุณต่อประเทศชาติยิ่งนัก

     ต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้นิยมชมชอบการปฏิวัติรัฐประหารแต่อย่างใด แต่ผมอยากให้ผู้ที่พูดเสมอว่า การแก้ไขวิกฤติการณ์ของชาติสามารถใช้หนทางประชาธิปไตยได้นั้น ช่วยอธิบายให้กระจ่างแจ้งหน่อยว่ามันเป็นอย่างไร

     หมอเหวงต่อต้านสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นทางตัน ต่อต้านสิ่งที่เป็นเผด็จการ ไม่เอาทักษิณ ไม่เอา คมช. ไม่เอาเผด็จการ ไม่เอารัฐประหาร จะเอาแต่ประชาธิปไตย

     ถ้าเป็นเช่นนั้น หมอเหวงช่วยร่าง Road Map ของการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนเสียทีสิครับ รวมทั้งจะเป็นการดีทีเดียวที่จะกรุณาร่าง Road Map ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติชาติด้วยหนทางประชาธิปไตยด้วย

     หากผมจะมองแบบเป็นกลางจริงๆ เท่าที่ปัญญาอันน้อยนิดของผมจะพอคิดได้ ก็คงจินตนาการถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป

     เมื่อสิ่งใดเป็นปัญหาที่ขบไม่แตก หากลองวิธีนี้แล้วไม่ได้ผล ก็อาจลองอีกวิธีหนึ่ง หากไม่ได้ผลอีก ก็ต้องลองอีกหลายๆ วิธี จนกว่าจะได้ผล

     เพราะคงไม่มีวิธีการเฉพาะที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหรือทุกรูปแบบ

     เช่นเดียวกัน…คงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในการแก้ไขปัญหาวิกฤติชาติในทุกสถานการณ์

     เราคงต้องประยุกต์ คงต้องเสี่ยง คงต้องยอมแลก หรือคงต้องแหกกรอบ เพื่อล้มล้างขนบความคิดแบบเดิมๆ เสียบ้าง เพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อเดินไปข้างหน้า

     หากเราจะติดอยู่แค่คำว่าประชาธิปไตย โดยที่บ้านเมืองและสังคมนั้นอ่อนแอเต็มที ก็อาจเป็นความคิดที่คับแคบจนเกินไปที่จะตะโกนปาวๆ เพื่อเรียกหาประชาธิปไตยจนลืมเหลียวมองคนข้างหลังว่า ในสภาวะแห่งความจริงนั้น พวกเขาต้องการอะไร

     หมอเหวงได้เคยมองหรือไม่ว่าเมื่อถึงเวลาที่สังคมอ่อนแอจากวิกฤติการณ์ความขัดแย้งของสังคม สิ่งใดสำคัญกว่ากัน…ระหว่างความสามัคคีของคนในชาติ และคำว่า “ประชาธิปไตย”

     สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ประชาธิปไตยอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือหนทางเดียว ในการที่จะปกครองบ้านเมืองทุกบ้านเมือง ให้สงบสุข ร่มเย็น และเป็นปึกแผ่น อย่างที่เรานึกฝันไว้อย่างสวยหรูก็เป็นได้

โฆษณา

3 Responses to "ประชาธิปไตยไม่ใช่สูตรสำเร็จ"

I agree with you. It’s really good article. Not so much people think like this.

The pro-Thaksin groups are using anti-รัฐประหาร for Thaksin’s good. If Thaksin comes back, we still don’t get healthy Democracy.

บางครั้งประชาชนก็ถูกกล่อมจนหลงงมงายกับระบอบ “ประชาธิปไตย” จนเกินเหตุและสุดโต่งจนเกินไป

เรารู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่า
ตั้งแต่ช่วงต้นปี ๔๙ จนถึงตอนนี้
ความขัดแย้งให้หมู่คนไทยมันรุนแรงกว่าที่ยุคสมัยที่ผ่านมา
เหมือนว่า แต่ละคนเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างน้อยลงทุกที
และบางคนก็ปิดตายการรับรู้ส่วนนี้ไปแล้ว
คือถ้าไม่คิดตรงกัน คิดเหมือนกัน จะโดนปัดไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลยในทันที
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันเกิดขึ้นจากอะไร

“การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง” มันหายไปจากสำนึกคนไทยแล้วเหรอ
หรือว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งนานแล้ว
แต่เป็นเราเองที่เพิ่งรู้สึก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Blog Visits

  • 155,704 hits
โฆษณา
%d bloggers like this: