Suki Media

คิดผิดคิดใหม่ได้…ชาวพีทีวี

Posted on: วันเสาร์, 31 มีนาคม, 2007

     ติดตามข่าวการชุมนุมปราศรัยของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์พีทีวี บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันศุกร์ ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ได้ยินเลยจริงๆ

     ไม่ใช่เรื่องการโจมตี คมช. หรือรัฐบาล แต่คือการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อถวายฎีกาถอดถอน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี โดยกลุ่มผู้ที่ไม่พอใจการรัฐประหาร

     ผมเพิ่งจะเขียนถึงประเด็น “องคมนตรี” ไปเมื่อ 2-3 วันก่อนว่า ตำแหน่งองคมนตรีนั้นมี “ที่มา” อย่างไร และสุดท้ายจะมี “ที่ไป” อย่างไร

     ไม่อยากจะฉายหนังซ้ำครับ แนะนำให้ไปอ่านที่บทความเรื่อง “คำถามที่หมิ่นเหม่” เมื่ออ่านแล้ว มาดูสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในที่นี้ ซึ่งผมได้ย่อยข้อมูลบางส่วนมาจากหนังสือ “พระราชอำนาจ” ของคุณประมวล รุจนเสรี ครับ

     ตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 12, 13, และ 16 ได้กล่าวถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการเลือก แต่งตั้ง และถอดถอนองคมนตรีเอาไว้ชัดเจน และในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงขั้นตอนการใช้พระราชอำนาจของพระองค์ เนื่องจากเว้นไว้ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอย่างแท้จริง

     และเนื่องจากพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง พระองค์จะไม่ทรงกระทำการเมืองด้วยพระองค์เอง แต่จะใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจทางการเมืองที่สูงที่สุดผ่านสถาบันทั้งสาม คือ อำนาจนิติบัญญัติใช้ผ่านรัฐสภา อำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการผ่านศาล แม้จะเกิดความผิดพลาดประการใดขึ้นมา ก็ไม่ถือว่าพระองค์ทรงกระทำผิด พระองค์จะทรงถูกละเมิด หรือถูกกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้ แต่จะมีผู้รับผิดชอบแทน คือ ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

     โดยผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ก็ขึ้นอยู่กับกรณีๆ ไป ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และประธานองคมนตรี

     สำหรับตำแหน่ง “องคมนตรี” ผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งและถอดถอน คือ ประธานองคมนตรี ขณะที่ตำแหน่ง “ประธานองคมนตรี” ผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งและถอดถอน คือ ประธานรัฐสภา

     เพราะฉะนั้น การที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะล่ารายชื่อเพื่อถวายฎีกาถอดถอนประธานองคมนตรี จึงมองได้ 2 ประเด็น คือ

     1. การกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การเลือก แต่งตั้ง หรือถอดถอนองคมนตรี เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

     หากพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานองคมนตรี ก็ต้องมาจากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงวินิจฉัยด้วยพระองค์เองตามพระราชอัธยาศัย ไม่ใช่การล่ารายชื่อตามความเห็นสมควรของคนหมู่มาก จะมาอ้างไม่ได้ว่าเป็น “อำนาจอธิปไตยของประชาชนชาวไทย” เพราะกรณีนี้รัฐธรรมนูญทุกฉบับกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า การถอดถอนองคมนตรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาขององค์พระมหากษัตริย์ เป็น “พระราชอำนาจและอำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์” เอง

     จะเกิดอะไรขึ้น หากประชาชนหมู่มาก สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใดสมควรหรือไม่สมควรเป็นที่ปรึกษาขององค์พระมหากษัตริย์

     จะเกิดอะไรขึ้น หากประชาชนหมู่มาก สามารถก้าวล่วงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้

     และจะเกิดอะไรขึ้น หากประชาชนหมู่มาก สามารถก้าวล้ำเส้นไปเหนือกว่าสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมพีทีวีทำอยู่ขณะนี้ได้

     2. เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเหนือการเมือง สิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมกระทำอยู่ขณะนี้ เป็นการนำการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงปล่อยให้มีการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินผ่าน 3 สถาบันอยู่แล้ว คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล หากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการแสดงความไม่พอใจทางการเมืองในเรื่องใดๆ ก็ตาม แม้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตำแหน่งประธานองคมนตรี ก็ควรดำเนินการตามครรลองที่ถูกที่ควร นั่นก็คือ ดำเนินการผ่านทาง 3 สถาบันดังกล่าวนั่นเอง

     ดังนั้น สิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำลังจะทำอยู่นั้น จึงอาจมองได้ว่าเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และอาจถูกมองไปถึงขั้นว่าเป็นการหมิ่นพระบรมราชวินิจฉัย หรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้เช่นกัน

     จะเกิดอะไรขึ้น หากประชาชนหมู่มาก ถวายฎีกาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มตัวเอง

     จะเกิดอะไรขึ้น หากประชาชนหมู่มาก กระทำการใดก็ตาม แม้จะรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

     และจะเกิดอะไรขึ้น หากประชาชนหมู่มาก ยังคงสร้างปัญหากันไม่หยุดหย่อน แม้จะรู้ว่าพระองค์จะทรงไม่สบายพระราชหฤทัยก็ตาม

     แล้วไหนบอกว่า “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” ไง?

โฆษณา

1 Response to "คิดผิดคิดใหม่ได้…ชาวพีทีวี"

[…] “คำถามที่หมิ่นเหม่” และ “คิดผิดคิดใหม่ได้…ชาวพีทีวี” […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Blog Visits

  • 155,704 hits
โฆษณา
%d bloggers like this: