Suki Media

ประเทศไทยในฝัน

Posted on: วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์, 2007

     ว่างๆ มีโอกาสได้ไปรื้อค้นหนังสือที่ค้างอ่านหลายเล่มบนชั้นหนังสือที่บ้าน สายตาผมก็เหลือบไปเห็นหนังสือประวัติ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้า ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมันช่างยุ่งเหยิงเสียเหลือเกิน ถ้า อ.ป๋วย ยังอยู่ เหตุการณ์เหล่านี้จะดำเนินไปอย่างไรบ้าง

     พลิกหนังสือกลับไปกลับมา อ่านผ่านตาคร่าวๆ แม้จะเคยอ่านประวัติท่านมาหลายครั้งแล้ว ก็พบว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากในอดีตเลย ประวัติศาสตร์แห่งความโกลาหลซ้ำรอยเดิมทั้งนั้น ในช่วงที่ อ.ป๋วย มีชีวิตอยู่ก็ใช่ว่าสังคมไทยจะสงบสุข โลกตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยขณะนั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการภายใต้การควบคุมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตลอดจนการห้ำหั่นกันของคนไทยด้วยกันเองในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519

     เมื่อวานเป็นอย่างไร วันนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้น จะมีหรือไม่มี อ.ป๋วย ก็ไม่ได้ทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปมากกว่าที่คิด และแม้สังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤติในยุคนั้นมาได้ ก็ใช่ว่าจะมาจากการมีอยู่ของ อ.ป๋วย แต่ผมก็ยังอยากให้มีคนอย่างท่านในยุคนี้ เพราะคนดีแม้เพียงหนึ่ง ก็อาจช่วยสะกิดให้ใครหลายคนลองมองย้อนดูตัวได้บ้าง

     ในวันที่ อ.ป๋วย ได้จากโลกนี้ไป สุทธิชัย หยุ่น เคยกล่าวคำอาลัยไว้ว่า “ความรู้สึกของผมในฐานะนักข่าวขณะนั้นคือ ความภาคภูมิใจว่าเมืองไทยมีคนกล้าอย่าง ดร.ป๋วย ที่ยึดถือหลักการสองเรื่องเป็นหัวใจแห่งการดำรงชีวิต นั่นคือ การต่อต้านการโกงกินและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และสองคือการแสวงหาวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตย ในสภาพของบ้านเมืองที่อำนาจปืนและการรวมศูนย์แห่งอำนาจ ยังอยู่ในมือของคนเพียงกลุ่มเดียว ดร.ป๋วย ไม่เคยแสดงความหวาดกลัวต่อเผด็จการ ไม่เคยยอมก้มหัวให้กับความชั่วร้าย แต่ก็ต่อสู้อย่างอหิงสาแบบสามัญชนที่มีเหตุและผลเป็นอาวุธทางปัญญา”

     ผมเชื่อว่าประวัติของ อ.ป๋วย มีอยู่มากมาย หากใครจะค้นคว้าก็คงไม่ยากเย็นนัก แต่จะขอยกตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ให้รู้กันบ้าง เช่น ท่านไม่ยอมไปทำงานบริษัทเอกชนเพราะเห็นว่าตัวเองเป็นหนี้รัฐบาลไทยที่ส่งเสียให้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนา จึงเลือกที่จะรับเงินเดือนราชการอันต่ำต้อยแทน หรือการที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแบงค์ชาติที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือนานถึง 12 ปี โดยผู้ที่เชิญท่านมาดำรงตำแหน่งนี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์ ทั้งๆ ที่ อ.ป๋วย เคยไปขัดขวางผลประโยชน์การซื้อธนาคารของจอมพลสฤษดิ์มาแล้วก็ตาม จนในที่สุดท่านก็ขอลาออก เพราะทนไม่ได้กับความไม่โปร่งใสของรัฐบาล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและจริยธรรมของ อ.ป๋วย ได้เป็นอย่างดี

     อ.ป๋วย ได้เคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งเอาไว้ เป็นบทความที่โด่งดังและผมก็ชื่นชอบมันมากเช่นกัน จึงขอนำมาเผยแพร่ใน blog แห่งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ซึมซับกับสิ่งดีดีกลับไปบ้าง และหวังว่าเมืองไทยจะเป็นอย่างที่ อ.ป๋วย ต้องการสักวัน อาจจะยาวสักหน่อยนะครับ แต่รับรองว่าคุณจะไม่หยุดอ่านแน่นอน

     คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

     เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้ร้บความเอาใจใส่และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก

     ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก

     พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สำคัญ แต่สำคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทำความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง

     ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองของผมกำลังเติบโตในระยะที่สำคัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผมได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์

     ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวผมหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น

     เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทำให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม

     บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่ หรือประทุษร้ายกัน

     ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์ทั้งโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

     ผมต้องการให้ชาติของผม ได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรม

     ในฐานะที่ผมเป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีทำกินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุติธรรม

     ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน มีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านที่ผมทำอยู่

     ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก

     ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใด หาหมอหาพยาบาลได้สะดวก

     ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาทและชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรได้พอสมควร

     ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม

     เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน

     เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ
ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ

     เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว

     เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมา
เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรือกาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ

     เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้าง

     ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป

     นี่แหละคือความหมายแห่งชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์อ่านมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเป็นของท่านทั้งหลาย และพระท่านกล่าวไว้ดังนี้ เกี่ยวกับความสวัสดี

     “เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ทั้งหลายนอกจากปัญญา เครื่องตรัสรู้ ความเพียร ความสำรวมอินทรีย์ และความเสียสละ”

โฆษณา

2 Responses to "ประเทศไทยในฝัน"

แวะเข้ามาทักทาย
blog อ่านเพลินจัง 🙂

เคยได้ยินแต่ชื่อของท่านและยกย่องท่าน แต่ไม่รู้ประวัติมาก่อน ได้อ่านจากที่นี่รู้สึกว่าท่านเป็นคนดีและเสียสละมากๆ ไม่รู้จะมีอีกไหมคนอย่างท่าน ดีและเสียสละ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Blog Visits

  • 155,704 hits
โฆษณา
%d bloggers like this: